Obsah


1 - šlacha, H&E
2 - pupečník, H&E
3 - hyalinní chrupavka, H&E
4 - elastická chrupavka, H&E
5 - vazivová chrupavka, H&E
6 - kompaktní kost, podélný řez, H&E
7 - kompaktní kost, příčný řez, H&E
8 - epifyzodiafyzární ploténka (chondrogenní osifikace), H&E
8 - epifyzodiafyzární ploténka (chondrogenní osifikace), detail, H&E
9 - desmogenní osifikace, H&E
10 - tuková tkáň včetně hnědé, H&E
11 - kosterní svalovina, tendinomuskulární junkce, H&E
14 - srdce, H&E
15 - aorta, resorcin-fuchsin
16 - aorta, H&E
17 - arterie svalového typu, orcein
18a - velká žíla, podélný řez, H&E
18b - velká žíla, příčný řez, H&E
19 - cévní svazek, H&E
20 - cévní svazek, orcein
29 - trachea, přehled, H&E
29 - trachea, detail, H&E
29 - trachea (s jícnem), H&E, doplňující preparát
30 - trachea, mucikarmín
48 - duodenum, H&E
54 - ledvina, PAS
54 - ledvina, PAS, detail
55 - ledvina, H&E
55 - ledvina, H&E, detail
84 - vegetativní ganglion, H&E
86 - plexus choroideus, H&E
105 - vývoj zubu, stadium pohárku, H&E

Nepopsané snímky / Unlabelled slides

22 - slezina / spleen, H&E
31 - plíce / lung, H&E


Autorský kolektiv a autoři využitých materiálů

Histologický atlas využívá platformu Openseadragon.