Autorský kolektiv a autoři využitých materiálů

Autoři popisů preparátů

Eliška Janeková

Noémi Krascsenitsová

Ondřej Malý

Příprava a výběr preparátů, revize

as. MUDr. Andrea Felšöová

as. MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

Autoři původního histologického atlasu:

Kristýna Kopecká

Tran Hoai Anh

Eliška Kulhavá

Jan Korb

Petr Urban

Webové rozhraní, zpracování obrazových dat

Ondřej Malý

Preparáty využité při tvorbě atlasu pocházejí z výukových sbírek Ústavu histologie 2.LF a ze soukromých sbírek autorů.

Histologický atlas využívá platformu Openseadragon.


Copyright © 2009 CodePlex Foundation
Copyright © 2010-2013 OpenSeadragon contributors


Omezení odpovědnosti:

Ačkoli byla přípravě atlasu věnována maximální pozornost, nelze zcela zaručit správnost všech uvedených informací. Autoři nenesou žádné právní ani jiné důsledky případné nesprávnosti těchto informací.