8 - epifyzodiafyzární ploténka (chondrogenní osifikace), detail, H&E