8 - epifyzodiafyzární ploténka (chondrogenní osifikace), H&E