Ganglion je označení pro skupinu neuronů (a jejich výběžků) uloženou mimo centrální nervový systém. Rozlišují se ganglia senzitivní a autonomní. Popisky jsou umístěny především v oblasti červeného obdélníku.

Základ ganglia tvoří jednotlivé neurony (N), v případě ganglia vegetativního se jedná o neurony multipolární. Okolo neuronu jsou uspořádány satelitové buňky (Sa), které patří spolu se Schwannovými buňkami (Sch) mezi buňky gliové periferního nervového systému.

- neurony autonomního ganglia jsou multipolární a jejich výběžky tedy odstupují na mnoha místech těla neuronu, vrstvička okolních satelitových buněk proto vypadá jako nesouvislá.

- pro neurony je obecně typické tzv. měchýřkovité jádro – velké světlé jádro (Ncl) s výrazným jadérkem (Ncll) umístěným centrálně.

- protože jsou neurony dlouhožijící buňky, mohou se v jejich cytoplazmě nacházet inkluze lipopigmentu lipofuscinu (Li), tzv. pigmentu z opotřebení.

V prostoru mezi těly neuronů se nacházejí především jejich axony (Ax), v případě autonomního ganglia převážně nemyelinizované. Ty se potom sbírají do svazků – autonomních nervů (Ne).

Ganglion je ohraničeno pojivovým pouzdrem (P), které je kontinuální s obaly nervu (epineuriem a perineuriem).

Srovnání autonomního a somatického ganglia:

 

Autonomní ganglion

Somatické ganglion

Typ neuronu

multipolární

pseudounipolární

Velikost

menší (15 – 30 μm)

větší (30 – 100 μm) i menší

Uspořádání neuronů

náhodně v gangliu

spíš při periferii ganglia

Vrstva satelitových buněk

vypadá nesouvisle

souvislá