Osifikace je proces, při kterém vzniká kostní tkáň. Kost může vzniknout dvěma způsoby:

1.      ze tkáně vazivové – desmogenní/endesmální osifikace (viz preparát 9 – desmogenní osifikace)

2.      z chrupavky – specifickým procesem chondrogenní/enchondrální osifikace v rámci epifyzodiafyzární ploténky

Epifyzodiafyzární ploténka je z histologického hlediska poměrně komplexní struktura na rozhraní mezi epifýzou (E) a diafýzou (D). Chrupavka na jedné straně ploténky proliferuje a na druhé straně je odbourávána za vzniku kostní tkáně. V rámci ploténky se rozlišuje několik zón, jejich popis je uveden u detailního snímku.

Na preparátu je dál patrná dřeňová dutina (DřD), kloubní štěrbina (), okolní svalovina (S). Jedná se o preparát lokte, je možné rozlišit humerus, hlavičku radia a olecranon ulny.

Pozn.: protože je preparát připraven z velmi mladého jedince (kočka), v epifýzách ještě není vytvořeno sekundární osifikační centrum. Proto zóna intaktní chrupavky epifyzodiafyzární ploténky plynule přechází v chrupavku epifýzy (ChE).