Barvení PAS (PerIodic acid-Schiff base stain) je speciální, selektivní histologické barvení, které slouží především ke zvýraznění komplexních sacharidů, a to volných (např. glykogenu) i vázaných (např. glykogen a neutrální glykosaminoglykany v podobě proteoglykanů). Princip barvení spočívá v parciální oxidaci sacharidu na odpovídající aldehyd kyselinou jodistou a následná reakce aldehydu s kyselým (odbarveným) fuchsinem (Schiffova báze, hydrogensiřičitan fuchsin) za vzniku fialově zbarveného komplexu.

Zvýrazněné struktury jsou v preparátu ledviny následující:

(1)    silně zvýrazněné bazální membrány vnějšího listu Bowmannova pouzdra,

(2)    slaběji zvýrazněné bazální membrány tubulů.

V případě bazální membrány se barví především její lamina reticularis a v ní obsažená retikulární vlákna z kolagenu typu III. Lamina lucida i densa také obsahují komplexní sacharidy a teoreticky se také v PAS nabarví. Jsou ale velmi tenké – dohromady tvoří asi 30 – 100 nm vrstvu, samotné jsou tedy pod rozlišovací schopností světelného mikroskopu.

Dále se barví:

(3)    glykokalyx (sacharidový plášť) na luminálním povrchu tubulárních buněk

(4)    tunica media přítomných cév kvůli obsahu kolagenu typu III v endomysiu.