Vazivová chrupavka je méně rozšířená než chrupavka hyalinní. Tvoří například symfýzu, menisky či anulus fibrosus meziobratlových plotének. V její základní struktuře lze hledat paralelu s hyalinní chrupavkou, obsahuje ale navíc velké množství kolagenu typu I tvořícího kolagenní vlákna. Proto tento typ chrupavky bývá označován jako přechod mezi chrupavkou a hustým kolagenním vazivem.

 

Základními složkami vazivové chrupavky jsou:

(1)    složka buněčná reprezentována chondrocyty

(2)    mezibuněčná hmota

 

Chondrocyty (1) představují buněčnou složku chrupavky. Jsou uloženy v lakunách (dutinách v mezibuněčné hmotě). Vazivová chrupavka je celkově málo buněčná. Pozn.: ačkoli vazivová chrupavka obsahuje hodně kolagenních vláken, nejsou zde přítomné žádné fibrocyty ani fibroblasty!

- i ve vazivové chrupavce se mohou chondrocyty dále mitoticky dělit a vytvářet isogenetické skupiny (IG). Nicméně vazivová chrupavka je obecně málo buněčná a přítomné chondrocyty se vyskytují spíše jednotlivě.

 

Základ struktury mezibuněčné hmoty (2) je obdobný jako u chrupavky hyalinní. Je zde ale navíc přítomné velké množství kolagenních vláken (Kg), která tvoří většinu objemu mezibuněčné hmoty.

 

Pozn: srovnání typů chrupavek

Typ chrupavky

buněčnost

velikost izogen. skupiny

mezibuněčná hmota

hyalinní

střední

ø 3-5 bb/skupina

homogenní

elastická

vysoká

ø 2 bb/skupina

s obsahem tenkých elastických vláken

vazivová

nízká

většinou jednotlivé bb.

tvořené především silnými kolagenními vlákny