Elastická chrupavka je méně rozšířená než chrupavka hyalinní. Tvoří například základ epiglottis nebo kostru ušního boltce. Její základní struktura je obdobná jako u chrupavky hyalinní, jsou zde ale některé odlišnosti.  Na preparátu je možné pozorovat:

(1)    perichondrium, vrstvu při okraji chrupavky

(2)    chondrocyty

(3)    mezibuněčnou hmotu chrupavky.

 

Perichondrium (1) je vrstva hustého kolagenního vaziva, obsahující pozorovat kolagenní vlákna a fibrocyty. Je bohatě cévně zásobená, slouží jako výživa pro bezcévnou chrupavku (živiny pronikají difúzí).

- vnitřní vrstvu buněk perichondria je tvořena chondroblasty (ChB). Jedná se o menší protáhlé buňky, ze kterých se diferencují chondrocyty.

 

Chondrocyty (2) představují buněčnou složku chrupavky. Na okraji chrupavky mají oválný tvar, v centru sférický. Chondrocyty jsou uloženy v lakunách (dutinách v mezibuněčné hmotě). Na preparátu jsou lakuny větší než chondrocyty, jedná se ale o artefakt vzniklý při zpracování, v živé tkáni jsou lakuny zcela vyplněné chondrocyty.

- chondrocyty se mohou dále mitoticky dělit, kvůli pevné mezibuněčné hmotě zůstávají ve skupinkách a tvoří isogenetické skupiny (IG). Tyto skupiny jsou dále obklopeny mezibuněčnou hmotou. U elastické chrupavky je oproti hyalinní celkově více buněk, izogenetické skupiny jsou ale menší (2 bb. u elastické chrupavky vs. 3-5 bb. u chrupavky hyalinní)

 

Struktura mezibuněčná hmoty (3) je obdobná jako u chrupavky hyalinní, jsou ale navíc přítomná elastická vlákna (El). Tato vlákna jsou zodpovědná za nehomogenitu mezibuněčné hmoty (na rozdíl od hyalinní chrupavky, kde v extracelulární hmotě žádná vlákna viditelná nejsou).

 

Pozn: srovnání typů chrupavek

Typ chrupavky

buněčnost

velikost izogen. skupiny

mezibuněčná hmota

hyalinní

střední

ø 3-5 bb/skupina

homogenní

elastická

vysoká

ø 2 bb/skupina

s obsahem tenkých elastických vláken

vazivová

nízká

většinou jednotlivé bb.

tvořené především silnými kolagenními vlákny