Barvení mucikarmínem je speciální selektivní histologické barvení, které slouží především ke zvýraznění mucinů, což jsou komplexní glykoproteiny. Lze jimi také zobrazit kyselé glykosaminoglykany (jinak také mukopolysacharidy).

Zvýrazněné struktury jsou následující:

(1)    pohárkové buňky v lamina propria mucosae,

(2)    mucinózní oddíly (tubuly) seromucinózních žlázek v submukóze (tunica fibromusculocartilaginea),

v obou těchto lokalizacích jsou nabarveny muciny. Dále:

(3)    mezibuněčná hmota hyalinní chrupavky v submukóze,

zde je za zbarvení zodpovědná přítomnost kyselých glykosaminoglykanů.