Hyalinní chrupavka je nejrozšířenějším typem chrupavky. Objevuje se na kloubních plochách, koncích žeber, v dýchacích cestách a tvoří epifyzodiafyzární ploténky u dětí. Není cévně ani nervově zásobená. Na preparátu je možné pozorovat:

(1)  perichondrium, vrstvu při okraji chrupavky

(2)  chondrocyty

(3)  mezibuněčnou hmotu chrupavky.

 

Perichondrium (Per) je vrstva hustého kolagenního vaziva, můžeme tedy pozorovat kolagenní vlákna a fibrocyty. Je bohatě cévně zásobená, slouží jako výživa pro bezcévnou chrupavku (živiny pronikají difúzí).

- vnitřní vrstvu buněk perichondria je tvořena chondroblasty (ChB). Jedná se o menší protáhlé buňky, ze kterých se diferencují chondrocyty.

- perichondrium chybí u kloubních chrupavek, zde výživu zajišťuje synoviální tekutina.

Chondrocyty (ChC) představují buněčnou složku chrupavky. Na okraji chrupavky mají oválný tvar, v centru sférický. Chondrocyty jsou uloženy v lakunách (dutinách v mezibuněčné hmotě). Na preparátu jsou lakuny větší než chondrocyty, jedná se ale o artefakt vzniklý při zpracování, v živé tkáni jsou lakuny zcela vyplněné chondrocyty.

- chondrocyty se mohou dále mitoticky dělit, kvůli pevné mezibuněčné hmotě zůstávají ve skupinkách a tvoří isogenetické skupiny (IG). Tyto skupiny jsou dále obklopeny mezibuněčnou hmotou, viz níže.

 

Mezibuněčná hmota (MH) se dělí z histologického hlediska dle barvitelnosti a vztahu k buňkám. Rozlišují se:

- bazofilní pouzdro (BP) – bazofilní vrstva bezprostředně sousedící s chondrocyty

- teritoriální matrix (TM) eosinofilnější vrstva v okolí chondrocytů nebo izogenetických skupin (↓ kolagenu, ↑ GAG než interteritoriální matrix)

- interteritoriální matrix (IM) – zbylá eosinofilní mezibuněčná hmota (↑ kolagenu,↓ GAG → ↑ eosinofilní)

 

Z biochemického hlediska se dělí mezibuněčná hmota na složku amorfní a složku fibrilární.

- amorfní složka

- Glykosaminoglykany (GAG): kys. hyaluronová, chondroitinsulfát, keratansulfát

- proteoglykany: agrekan, biglykan

- strukturální glykoproteiny: chondronektin

- fibrilární složka

- kolagenní fibrily z kolagenu typu II (ve světelném mikroskopu nejsou rozlišitelné)