Tento preparát je přidán jako doplněk k popsanému preparátu průdušnice a může sloužit pro procvičení. Na tomto preparátu je zároveň zachycen i jícen. Hyalinní chrupavka je zde lépe nabarvena a lze rozlišovat jednotlivé oblasti chrupavčité matrix.