Obecná struktura cév je stejná u arterií i vén (popis ve směru z lumen cévy k vnějšímu okraji):

(1)   tunica intima – vnitřní vrstva; dělí se dále na vrstvu endotelu a subendotelovou vrstvu z řídkého kolagenního vaziva. Všechny elementy této vrstvy jsou orientována rovnoběžně se směrem toku (longitudinálně)

(2)   tunica media – střední vrstva; tvoří ji především hladké svalové buňky, dále elastická a retikulární vlákna. Všechny elementy této vrstvy jsou orientována kolmo ke směru toku krve (cirkulárně).

(3)   tunica adventitia – vnější vrstva; složená především z řídkého kolagenního vaziva. Všechny elementy této vrstvy jsou orientována rovnoběžně se směrem toku (longitudinálně). Zevně od kolagenního vaziva se nacházejí oblasti univakuolárních adipocytů (UniA).

I u velkých vén (ø >10 mm) jsou tyto vrstvy a jejich orientace zachovány, jejich obsah se ale může lišit:

- v tunica intima jsou přítomné longitudinálně uložené svazečky hladkých svalových buněk (HS).

- tunica media je velmi tenká, je tvořena nesouvislými svazky hladkosvalových buněk (HS), oddělenými pruhy kolagenního vaziva.

- tunica intima tvoří většinu šíře stěny, obsahuje velké množství longitudinálně orientovaných snopců hladkosvalových buněk (HS). V této vrstvě může být u velkých vén (zejména pod úrovní srdce )více svaloviny než v tunica media. Lze zde zastihnout i vasa vasorum (VV).

Pozn.: určení, zdali je řez příčný, nebo podélný:

- víme, že elementy tunica intima jsou orientovány longitudinálně a vidíme podélné průřezy hladkosvalovými buňkami a kolagenními vlákny

- elementy tunica media jsou orientovány cirkulárně a vidíme příčné průřezy svazky hladkosvalových buněk

- kolagenní vlákna i hladkosvalové buňky tunica adventitia jsou orientované longitudinálně a vidíme jejich podélné průřezy

-> tento řez je řezem podélným (na obr.: černě t. intima, červeně t. media, modře t. adventitia, tyrkysově poloha řezu)