Stěna cévy se obecně skládá ze tří vrstev (ve směru z lumen (L) cévy k vnějšímu okraji):

(1)   tunica intima – vnitřní vrstva, zahrnuje endotel (1a) a subendotelovou vrstvu (1b) řídkého kolagenního vaziva.

(2)   tunica media – skládá se především z hladkých svalových buněk. Součástí je také velké množství elastických membrán a retikulárních vláken.

(3)   tunica adventitia – vnější vrstva, která je tvořena řídkým kolagenním vazivem, místy až tukovou tkání.

Aorta patří spolu s dalšími arteriemi velkého kalibru (truncus pulmonalis, hlavní větve aorty) a několika výjimkami (a. thoracica interna, a. poplitea) mezi arterie elastického typu, které mají nejvyšší obsah elastinu (především v podobě membrán, nikoli vláken, viz níže).

Tunica intima (1) je vnitřní vrstvou aorty, je vyvinutá velmi dobře. Buňky i vlákna tunica intima jsou uspořádány longitudinálně (tj. po směru toku krve, podélně).

- rozhraní s luminem tvoří endotel (1a), jednovrstevný plochý epitel s mnoha fyziologickými funkcemi. Na preparátu je zachován jen místy.

- pod endotelem se nachází subendotelová vrstva (1b). Je tvořena řídkým kolagenním vazivem, může obsahovat i tenká elastická vlákna.

Tunica media (2) je tvořena především hladkosvalovými buňkami (H) a elastickými membránami (membranae fenestratae, EM; na řezu vypadá stejně jako vlákno, jedná se ale o dvourozměrný útvar). Tyto blanky se nazývají „fenestrované“, protože nejsou celistvé, ale obsahují otvory (fenestrace). Jejich počet se zvyšuje s věkem. Součásti tunica media jsou uspořádány cirkulárně.

- nejvíce uvnitř uložená membrána se nazývá membrana elastica interna (2a), vně se popisuje membrana elastica externa (2b).

Tunica adventitia (3) je relativně tenká. Při hranici s tunica media je tvořena spíše fibroblasty/fibrocyty a kolagenními vlákny, vnější část může obsahovat více adipocytů.

V tunica adventitia můžeme místy najít i vasomotorická nervová vlákna (nervi vasorum, N). Jedná se především o nemyelinizovaná vlákna sympatiku.