Kosterní svalovina je jedním z typů svalové tkáně (vedle srdeční a hladké svaloviny). Na tomto preparátu lze popsat:

(1)   svalová vlákna

(2)   vazivové obaly svalu

(3)   spojení svalu a šlachy – tendinomuskulární junkce

Svalové vlákno (1) je struktura vzniklá splýváním prekurzorových buněk, rhabdomyoblastů. Nejedná se tedy o buňku (!!!), ale o soubuní – syncitium. Je to mnohojaderný útvar. Svalové vlákno má několik specifických charakteristik:

- jedná se o vysoce eosinofilní útvar

 

- na příčném průřezu () je jeho tvar polygonální, ev. oválný

- cytoplazma má charakter mozaiky, je složená z jednotlivých políček (p). Tato tzv. Conheimova políčka představují průřezy myofibrilami (shluky myofilament dohromady obalené tubuly sarkoplazmatického retikula a T tubuly, viz elektronogramy kosterní svaloviny)

- jádra jsou uložena při cytoplazmatické membráně

 

- na podélném řezu (Pod) lze spatřit typické příčné pruhování dané charakterem cytoskeletu svalového vlákna (viz sarkomeru).

Další složkou svalu jsou vazivové struktury (2):

- okolo každého svalového vlákna se nachází tenká vrstvička retikulárního vaziva – endomysium (EndoM)

- svalová vlákna opředena sítí kapilár (K)

- svazky svalových vláken jsou od sebe odděleny vrstvou řídkého kolagenního vaziva – perimysiem (PeriM) obsahujícím cévy (C)

- na povrchu svalu se nachází vrstva hustého neuspořádaného kolagenního vaziva – epimysium (na preparátu nezachyceno)

Místo spojení svalu se šlachou (Š) se označuje jako tendinomuskulární junkce (J). Svalovina zde přechází do hustého uspořádaného kolagenního vaziva šlachy.