Stadium zubního pohárku (Poh) je druhým stupněm vývoje zubu. Následuje po stadiu zubního pupenu. V tomto stadiu se již tento výběžek zubní lišty (ZL) začíná dále diferencovat, stěny pupenu se rozestoupí a dávají vzniku dvou listů, vnitřního (VSE) a zevního sklovinného epitelu (ZSE). Mezi nimi je prostor vyplněn retikulárním epitelem (RE). Soubor těchto tří struktur se nazývá sklovinný orgán.

Zubní pohárek působí na přilehlé mesenchymální vazivo a indukuje v něm zahuštění a budoucí diferenciaci. Oblast zahuštěného mesenchymu obklopeného epitelem pohárku se označuje zubní papila (ZP).

Zubní pohárek je stále spojen epitelovým čepem se zubní lištou. Z tohoto čepu odstupuje základ stálého zubu (Z).

Preparát je frontálním řezem embryonální hlavy a jsou zde patrné i další struktury, mimo jiné:

- základ dolní čelisti včetně Meckelovy chrupavky (Č)

- základ jazyka (J)

- základ dutiny nosní včetně nosního septa (DN)