Tento preparát je typickým příkladem hustého kolagenního vaziva uspořádaného. Jako u většiny pojivových tkání i zde převažuje mezibuněčná hmota (zejména její vláknitá složka) nad složkou buněčnou. Vláknitá složka je tvořena vlákny kolagenu typu I (KgI). Protože tato vlákna mají šířku větší než 10 µm, označuje se toto kolagenní vazivo jako husté, protože jsou uložena paralelně, označuje se jako uspořádané.

Buněčná složka je reprezentována převážně fibrocyty (FiC), eventuelně jejich synteticky aktivnější formou, fibroblasty (FiB). Ostatní fixní buňky i buňky bloudivé se vyskytují pouze ojediněle.

Kolagenní vlákna se dále uspořádávají do několika úrovní složitějších svazků (Sv 1, 2 podle úrovně), mezi kterými se vyskytují pruhy řídkého kolagenního vaziva (ŘKV), které mohou obsahovat i menší cévní svazky (C).

 

Pozn.: přehled základních typů kolagenu

Typ kolagenu

Tvoří fibrily?

Tvoří vlákna?

I

ano

75 nm

ano

1 – 20 µm

tzv. kolagenní

II

ano

20 nm

ne

III

ano

45 nm

ano

0,2 – 2 µm

tzv. retikulární

IV

ne

ne

V

tvoří kofibrily s kolagenem typu I

VII

tvoří kotvicí fibrily (viz bazální membránu)